Location@2x
Shanghai - EN

Alan's Bistro

445 Zhongshan Dong Yi Lu, near Beijing Dong Lu, Huangpu District, Shanghai 中山东一路445号